GRUPA
POCZĄTKUJĄCA

CEL GŁÓWNY:
Budowanie świadomości zagrożeń czyhających na nas we współczesnym świecie.
Zbudowanie lub poprawa podstawowej sprawności psychofizycznej uczestników.

 

PRZEZNACZENIE:
Zajęcia tej grupy przeznaczone są dla osób niezwiązanych ze sztukami i sportami walki oraz samoobroną lub mających długą przerwę w uprawianiu aktywności fizycznej.
Intensywność i tematyka treningów dobrana jest zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI

Teoria:

 • zdefiniowanie aktualnych zagrożeń;
 • budowanie właściwego nastawienia mentalnego;
 • kontrola emocji w sytuacjach kryzysowych;
 • komunikacja werbalna i niewerbalna;
 • deeskalacja sytuacji zagrożenia.

Praktyka:

 • nauka poruszania się – podstawowa praca nóg;
 • nauka podstawowych uderzeń i kopnięć;
 • nauka podstawowych manipulacji ciałem – elementy klinczu;
 • nauka maksymalnie czteroetapowych kombinacji uderzeń;
 • podstawowe obrony przed uderzeniami i kopnięciami;
 • obrona przed obchwytami, duszeniami i dźwigniami;
 • podstawowe obrony przed narzędziami niebezpiecznymi (pałka, nóż, i inne);
 • podstawy pracy w parterze;
 • podstawowe sposoby użycia pałki i innych narzędzi (długopis, latarka, kubotan);
 • użycie przedmiotów codziennego użytku w samoobronie.

  INFORMACJE DODATKOWE

  Intensywność ćwiczeń dostosowana jest do średniej sprawności fizycznej grupy.
  Każdy trening rozpoczyna się rozgrzewką i często kończy ćwiczeniami rozciągającymi. W trakcie treningu pojawiają się również ćwiczenia aerobowe.
  Wiele ćwiczeń odbywa się w interakcji z partnerem treningowym. Korygowanie błędów odbywa się na bieżąco.
  Zajęcia w grupach mieszanych, nie większych niż 12-14 osób. Minimalny wiek uczestnika to 18 lat (16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).

  GRUPA
  ŚREDNIO ZAAWANSOWANA

  CEL GŁÓWNY:

  Aktualizacja i utrwalenie wiedzy z zakresu zagrożeń związanych z agresją występującą w życiu codziennym.
  Dalszy rozwój sprawności fizycznej ukierunkowany na samoobronę.
  Wyrównanie i standaryzacja poziomu technicznego adeptów.

   

  PRZEZNACZENIE
  Kurs przeznaczony dla osób posiadających doświadczenie w sztukach i sportach walki oraz samoobronie, a także dla osób, które ukończyły szkolenie w Śląskiej Szkole Samoobrony na poziomie podstawowym.
  Intensywności i tematyka dobrana zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

  ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI

  Teoria:

  • zdefiniowanie aktualnych zagrożeń;
  • stres i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka;
  • budowanie właściwego nastawienia mentalnego;
  • kontrola emocji w sytuacjach kryzysowych;
  • komunikacja werbalna i niewerbalna;
  • deeskalacja sytuacji zagrożenia;
  • taktyka i metodyka walki;
  • aspekty prawne samoobrony;
  • podstawy udzielania pierwszej pomocy.

  Praktyka:

  • nauka poruszania się – zaawansowana praca nóg;
  • nauka zaawansowanych uderzeń i kopnięć;
  • dalszy rozwój umiejętności pracy w klinczu;
  • podcięcia i obalenia;
  • metody kontroli oponenta w stójce i po sprowadzeniu;
  • nauka wieloetapowych kombinacji uderzeń;
  • zaawansowane obrony przed uderzeniami i kopnięciami;
  • zaawansowana obrona przed obchwytami, duszeniami i dźwigniami;
  • zaawansowane obrony przed narzędziami niebezpiecznymi (pałka, nóż, i inne);
  • zaawansowane sposoby użycia pałki, noża i innych narzędzi (długopis, latarka, kubotan);
  • zaawansowane użycie przedmiotów codziennego użytku w samoobronie;
  • rozwój pracy w parterze.

  INFORMACJE DODATKOWE

  Intensywność ćwiczeń dostosowana jest do średniej sprawności fizycznej grupy.
  Każdy trening rozpoczyna się rozgrzewką i często kończy ćwiczeniami rozciągającymi. W trakcie treningu pojawiają się również ćwiczenia aerobowe.
  Większość ćwiczeń odbywa się w interakcji z partnerem treningowym. Ćwiczenia zadaniowe w znacznej części nastawione są na wyjście ze strefy komfortu ćwiczących. Korygowanie błędów odbywa się na bieżąco.
  Zajęcia w grupach mieszanych, nie większych niż 12-14 osób. Minimalny wiek uczestnika to 18 lat (16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).