NASZE GRUPY

INTRO

CEL

Główny:
Budowanie koordynacji i sprawności psychofizycznej uczestników.

Uświadomienie zagrożeń mogących nas spotkać na ulicy.

 

Dodatkowe:
Wzmocnienie ciała i poprawa kondycji fizycznej.

 

PRZEZNACZENIE

Kurs przeznaczony dla osób niezwiązanych ze sportami walki lub mającymi długą przerwę w treningu. Intensywność i tematyka dobrana zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI


Teoria:

 • aktualne zagrożenia ulicy;
 • komunikacja werbalna i niewerbalna;
 • użycie przedmiotów codziennego użytku do wzmocnienia ciosu;
 • obrona przed atakiem nożem, pałką;
 • deeskalacja agresji drugiego człowieka;
 • obrona przed dwoma napastnikami;

Praktyka:

 • rozwinięcie pracy na trójkącie żeńskim i męskim;
 • nauka maksymalnie czteroetapowych kombinacji uderzeń;
 • podstawy obrony przed nożem;
 • obrona przed duszeniem;
 • obrona przed atakiem głową;
 • obrona przez atakiem na nogi;
 • płynne poruszanie się w obronie;
 • obrona przed kopnięciem;
 • zadanie kopnięcia czubem, low kick wewnętrzny i zewnętrzny;
 • pierwsze podstawy obrony w parterze;

  WARUNKI DODATKOWE

  Intensywność ćwiczeń dostosowana jest do średniej wydolności fizycznej grupy. Nowy materiał wprowadzany jest raz w tygodniu – drugi raz w tygodniu poświęcony jest jego utrwaleniu. Każdy trening rozpoczyna się rozgrzewką i kończy ćwiczeniami rozciągającymi. W trakcie treningu pojawiają się również ćwiczenia aerobowe.  Korygowanie błędów odbywa się na bieżąco z intensywnością uzależnioną od liczebności grupy. Zajęcia w grupach mieszanych, nie większych niż 12-14 osób. Minimalny wiek uczestnika to 18 lat.

  SEMI

  CEL

  Główny:
  Aktualizacja i utrwalenie wiedzy z zakresu zagrożeń związanych z agresją występującą na ulicy. 

  Dodatkowy:
  Wzmocnienie ciała i poprawa kondycji fizycznej uczestników. Wyrównanie i standaryzacja poziomu wykonywanych sekwencji ruchowych i ćwiczeń. Przygotowanie do wejścia w struktury MDS.

   

  PRZEZNACZENIE

  Kurs przeznaczony dla osób związanych ze sportami walki lub mających dłuższą przerwę w treningu. Intensywności i tematyka dobrana zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

  ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI
  Teoria:

  • aktualne zagrożenia ulicy;
  • komunikacja werbalna i niewerbalna;
  • użycie przedmiotów codziennego użytku dla wzmocnienia ciosu;
  • obrona przed atakiem nożem, pałką;
  • deeskalacja agresji u drugiego człowieka;
  • obrona przed wieloma napastnikami;
  • stres i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka;
  • kształtowanie silnej woli;
  • taktyka i metodyka walki;
  • punkty witalne spustowe i zastosowanie ich w samoobronie;
  • nauka udzielania pierwszej pomocy;

  Praktyka:

  • poruszanie się w 8 poznanych kierunkach;
  • uderzenia i bloki;
  • technika nożna niskich i wysokich kopnięć;
  • nauka padów i podcięć;
  • nauka uwolnienia się z duszenia, chwytów i obchwytów;
  • zastosowanie przechwytów;
  • uderzenia szokujące ręczne i nożne;
  • uderzenia łokciem;
  • kopnięcia kolanem;
  • podstawy walki w parterze;
  • praca z kijem krótkim, pałką teleskopową, nożem;
  • płynne poruszanie się w ataku i obronie;
  • techniki duszenia w stójce;
  • techniki obory i ataku głową;
  • techniki ręczne oraz ich kombinacje (prace z partnerem lub w grupie);
  • podcięcia i obalenia;
  • bojowe ataki w kilku kierunkach;
  • ćwiczenia oddechowe i psychofizyczne;
  • ćwiczenia rozciągające;
  • umiejętność zastosowania powyższych technik w obronie i ataku prawo jak i lewo stronnym;

  WARUNKI DODATKOWE

  Intensywność ćwiczeń dostosowana jest do średniej wydolności fizycznej grupy. Nowy materiał wprowadzany jest raz w tygodniu – drugi raz w tygodniu poświęcony jest jego utrwaleniu. Każdy trening rozpoczyna się rozgrzewką i kończy ćwiczeniami rozciągającymi. W trakcie treningu pojawiają się również ćwiczenia aerobowe. Większość ćwiczeń odbywa się w interakcji z partnerem.  Korygowanie błędów odbywa się na bieżąco z intensywnością uzależnioną od liczebności grupy. Zajęcia w grupach mieszanych nie większych niż 12-14 osób. Minimalny wiek kursanta to 18 lat.